Avdeling Lillestrøm blir ny!

Vårt øye-og synssenter på Lillestrøm har fornyet seg.

I perioden 27.–31. mars bygget vi om vår Lillestrøm-avdeling i Helsebygget. Vi har tenkt helt nytt og i større grad tilpasset lokalene for fremtiden.
Alle arealer og områder har, i tillegg til å bli renovert, blitt bedre fordelt og plassert med tanke på å gi en bedre opplevelse til våre pasienter og kunder.

Velkommen til Lillestrøm og til nye venterom og bedre plass til undersøkelser.

På tide å undersøke øynene?

Handlekurv