Om oss

Lavista ble etablert i oktober 2004 med én visjon:

Gi tilgang til øyeutredninger og diagnostikk av øyesykdommer med svært kort ventetid. Med spesiell kompetanse og standardiserte prosedyrer har vi undersøkt tusenvis av øyne gjennom mange år, og våre komplette undersøkelsesrom byr på det ypperste av utstyr og utredningsmuligheter.

Vi tilbyr selvsagt alt innen synskirurgi og optikk.

Vi er:

Eric Parissi
MSc, BSc, MNOF, Optometrist

Eric Parissi er grunnlegger, eier og leder av Lavista. Han har sin utdanningsbakgrunn i Norge, Frankrike, Sveits og USA, blant annet medisinske universitet i Paris og SALU Universitet i Pennsylvania.

Eric har undersøkt mer enn 90.000 øyne, og hans spesialområder er primære øyeutredninger og diagnostikk av øyesykdommer, med spesiell interesse for netthinne og akutte øyetilstander. Han har publisert i tidsskrifter og holdt foredrag for både optikere og leger.

Gjennom Lavista jobber Eric Parissi med sin visjon om å forkorte og forenkle øyeutrednings tilgjengelighet og ventetid.

Ieva Krastina
MSc, BSc, Optometrist

Ieva Krastina har en mastergrad innen klinisk optometri fra University of Latvia i Riga og ble ferdig utdannet i 2013. Hun fullførte deretter sin trening i Riga.

I 2016 startet Ieva sitt studie på Universitetet i Sørøst-Norge i Kongsberg og fikk norsk autorisasjon som optometrist med rett til diagnostikk. Ieva har blant annet forsket på lesehastighet og faktorer som påvirker det

Siden september 2020 er Ieva ansatt i Lavista og jobber som kliniker, hovedsakelig innen øyeutredninger med hensyn til øyesykdommer men også synsrelaterte undersøkelser.

Sten Ræder
Øyelege, PhD

Sten Ræder gjennomførte medisin- og doktorgradsutdannelsen ved Universitetet i Oslo. Hans doktorgrad er innen stamcellebehandling av øyets overflate. Sin utdanning som øyelege fikk Ræder ved Øyeavdelingene ved Oslo universitetssykehus og Stavanger universitetssjukehus.

Ræder har skrevet over 70 vitenskapelige artikler og abstrakter innen tørre øyne og øyets overflate og holdt en rekke foredrag om tørre øyne nasjonalt og internasjonalt.

Sten Raeder er grunnlegger og daglig leder av Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken.

Øygunn Aass Utheim
Øyelege, forsker, PhD-kandidat

Øygunn Utheim tok medisinsk embetseksamen i 2001 og fikk sin utdanning som øyelege ved øyeavdelingene på Haukeland Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus.

Hun har forsket ved Oslo Universitetssykehus og et tørreøynelaboratorium ved Harvard Medical School i mer enn to år fordelt på fire forskningsperioder siden 2008.

Utheim har oppnådd 25 artikler i vitenskapelige tidsskrifter foruten ca 90 vitenskapelige abstrakter.

Tor Paaske Utheim
Prisbelønnet øyelege/professor

Tor Paaske Utheim er øyelege og professor ved fire universiteter; Universitetet i Oslo, Storbyuniversitetet i Oslo (OsloMet), Universitetet i Bergen og Universitetet i Sørøst-Norge.

Ved Oslo universitetssykehus er han blant annet innovasjonsleder, forsker og overlege på Øyeavdelingen og leder Enhet for regenerativ medisin på Avd. for medisinsk biokjemi, hvor de fleste forskerne i Utheims gruppe er tilknyttet. Utheim er forskningsleder og overlege ved Øyeavdelingen i Drammen; forskningsleder, innovasjonsleder og overlege på Øyeavdelingen i Arendal og innovasjonsleder, forsker og overlege på Øyeavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus.

Les mer om Tor Paaske Utheim

Ved Schepens Eye Research-instituttet på Øyeavdelingen ved Harvard Medical School har han siden 2013 vært Adjunct Clinical Associate/Faculty Member (for tiden den yngste). Han har forsket ved Vecillo Dry Eye Laboratory, Harvard Medical School i over to år fordelt på fem perioder siden 2008, hvorav én som Fulbrighter (2012-2013). Han er også tilknyttet Mobilize Strategy Consulting, som blant annet har rammeavtale med UiO innen ledelsesutvikling. I 2018 ble Utheim leder for Oftalmologisk selskap i Oslo, som ble etablert i 1915.

I 2001 mottok Utheim førsteprisen ved den frivillige internasjonale medisineksamen (fagprøven) ved Universitetet i Oslo. Syv år senere oppnådde han Norges største innovasjonspris i helsesektoren (Medinnovas innovasjonspris på NOK 250.000) og i 2008 Direktørens belønning for fremragende forskning ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. I 2012 mottok Utheim European Society of Ophthalmology-prisen for den mest lovende øyelege/forsker i Norge under 45 år. Pris for fremragende forskning ved Oslo universitetssykehus (Early Career Award) ble tildelt Utheim i 2017. Utover dette har han oppnådd en rekke priser/utmerkelser innen medisin, forskning og/eller innovasjon.

Utheim er sjefsredaktør for tidsskriftet Oftalmolog, som distribueres til alle øyelegene i Norden, og er «Spør Øyelegen» i bladet Alt om Syn. Ved Oslo universitetssykehus har han siden 2004 undervist hundrevis av medisinstudenter i diagnostikk og behandling av øyesykdommer.
Sammen med Sten Ræder grunnla Utheim i 2012 Tørreøyneklinikken, med fokus på kvalitetssikring/forskning for optimalisering av diagnostikk og behandling. Utheim har veiledet/veileder over 30 PhD-kandidater og forskerlinjestudenter, som hoved- eller biveileder, hovedsakelig innen tørre øyne og stamceller. Forskergruppens forsknings- og innovasjonsarbeid er blitt presentert på Dagsreveyen, Schrödingers katt og EuroNews television samt i en rekke aviser, tidsskrifter og nettsider. De senere år har Utheim skrevet flere bokkapitler som omhandler blant annet tørre øyne, øyelokk og stamceller. Han har også skrevet lærebok om diagnostikk i øyefaget. Han har forfattet ca. 100 vitenskapelige artikler og over 170 abstrakter, som hovedsakelig er presentert på internasjonale kongresser.

I 2017 fikk Utheim som én av flere forskere forskningsmidler fra EU på til sammen ca. 36 millioner kroner, hvorav noe vil bli benyttet til forskning som kan komme pasienter med tørre øyne til gode. Utheim har flere ganger vært moderator innen tørre øyne på verdens største øyekongress, ARVO, og holdt en rekke foredrag om tørre øyne, stamceller og innovasjon internasjonalt, blant annet ved Royal Society of Medicine, London, Harvard Medical School og American Academy of Arts and Sciences, Cambridge, MA. The Tear Film & Ocular Surface Society, etablert av Dr. David Sullivan ved Harvard Medical School, utnevnte nylig Utheim som Norges representant for the Global Ambassador Program innen tørre øyne. I 2017 var Utheim medlem av Novartis Global Advisory Board innen tørre øyne.

Birgitte E. Bjørn-Afnan
MSc, BSc, MNOF, Optometrist

Birgitte Bjørn-Afnan har en master innenfor klinisk optometri fra SALUS University i Pennsylvania, og jobber som Country Manager i Memira.

Hun har tidligere jobbet klinisk med undersøkelser i forbindelse med refraktiv kirurgi, kvalitetsarbeid og ledelse innen samme firma.

Åsa Birgitta Parissi

Optikk, innkjøp, administrasjon.

Katarzyna Anna Kleppe

Driftsansvarlig avdeling Bjørkelangen, Optikk, nettbutikk, pasient- og personvern.

Erik Bergdølmo Eksund

Driftsansvarlig/Pasientkoordinator avd Lillestrøm

Jenny Arvidsson

Klinisk assistent/Synskirurgi

Gjermund Graver
Optiker

Gjermund Graver fullførte sin optiker utdanning i 2000 i Norge og har siden jobbet som optiker og glass-ekspert hos den kjente tyske glassprodusenten Rodenstock.

Mellom 2006 og 2016 har Gjermund grunnlagt og drevet en suksessfull optisk virksomhet som han deretter solgte.

Solveig

Regnskap

Virksomheten er privat og uten kommunal avtale. Det vil si at kostnadene dekkes av pasienten selv, uten refusjon fra det offentlige.

Vi gleder oss til å hjelpe deg og vi skal gjøre vårt beste for å tilfredsstille dine krav hva gjelder kompetanse, service og tilbud!

Velkommen

Våre partnere

Øyehelseklinikken har pasientbehandling, forskning og helseopplysning om øyesykdommer som sin hovedoppgave.

Memira er Nordens desidert største og kjente aktør i feltet synskirurgi og er en fullt integrert del av Lavista's virksomhet.

Tørreøyneklinikken er institusjonen som har tatt behandling av tørreøyne-problemstillingen til nye høyder.