Har du oppholdt deg i utlandet (gjelder også Sverige!) de siste 10 dagene, ber vi deg vise hensyn og bestille en undersøkelse til minimum 10 dager etter at du har kommet hjem slik at vi reduserer fare for smitte. Takk for ditt samarbeid. Sammen skaper vi trygghet!

Våre partnere

Øyehelseklinikken har pasientbehandling, forskning og helseopplysning om øyesykdommer som sin hovedoppgave.

Memira er Nordens desidert største og kjente aktør i feltet synskirurgi og er en fullt integrert del av Lavista's virksomhet.

Tørreøyneklinikken er institusjonen som har tatt behandling av tørreøyne-problemstillingen til nye høyder.