Våre kliniske undersøkelser

Vi har undersøkt tusenvis av øyne gjennom mange år. Vi følger standardiserte og etablerte utredningsprosedyrer. Våre undersøkelsesrom er utstyrt med alt som trengs for en profesjonell og komplett utredning og instrumentene er av nyeste teknologi. Vi legger vekt på digital dokumentasjon.

Hos oss betaler du kun for undersøkelser som er nødvendige og direkte relevante for det du ønsker å få utredet eller vurdert. Eventuelle tilleggsundersøkelser som ikke knyttes direkte til problemstillingen men er anbefalt, vil bli nevnt eller foreslått men ikke foretatt uten samtykke.

  

Vi utfører:

 • Øyeundersøkelser: Generelle og spesifikke utredninger samt oppfølginger. Mistenker du at noe er galt med øynene dine? Er du engstelig for øyesykdommer men ønsker ikke vente mange måneder før det blir vurdert? Vi garanterer deg at vi finner ut av det, uten ventetid. Dersom det skulle være aktuelt vil du umiddelbart blir henvist til relavant spesialist (eller instans), for eksempel Ullevål Sykehus, i rett tid. Vi har tilgang til alle øyets vevstrukturer og vi følger medisinske og standardiserte undersøkelsesmetoder, med velkjente instrumenter av nyeste teknologi.
 • Synsundersøkelser: Alt innen undersøkelser av syn og samsyn. Mulighet for å undersøke synet til funksjonshemmede personer eller sengeliggende. Brillesedler og attester for alle førerkort.
 • Kontaktlinsetilpasninger: Alt innenfor tilpasning / re-tilpasning av kontaktlinser, også for keratokonus.
 • Synskirurgi: Vurdering, utredning og full klarering for synskirurgi. Ønsker du å bli brillefri kan alt ordnes hos oss og vi booker deg deretter direkte til operasjonsstuen. Vårt kirurgisk senter befinner seg i Oslo hos velkjente Memira, Nordens største og fremste spesialist i feltet. Operasjonsdagen og tid bookes altså direkte fra oss etter all nødvendige utredninger og forberedelser.
 • Fjerning av fremmedlegeme/metallsplint på hornhinne.

NB! Vår virksomhet er privat og uten kommunal avtale. Undersøkelseskostnader dekkes dermed i sin helhet av pasienten selv, uten refusjon fra det offentlige.

 

 

Litt om dine øyne

Det er lurt å regelmessig kontrollere tilstanden på en rekke viktige øyevevsstrukturer, fordi disse ofte vil forandre seg lenge før du opplever symptomer! Symptomer uttrykker seg ofte ved betydelig redusert syn, som ikke kan kompenseres med synshjelpemidler.

Det moderne samfunn forventer at vi skal bli gamle under de beste vilkår, noe som også innebærer forventningen om at kroppens mangfoldige funksjoner skal fungere optimalt så lenge som mulig. Dette kan oppnås ved blant annet å legge vekt på forebyggende medisin. Derfor burde man ikke lenger vente til symptomer gir signaler på at noe er galt. Dette kan nemlig innebære at problemet allerede er kommet langt.

Synet er kanskje vår viktigste sans og en betydelig redusert øyefunksjon fører ofte til mange hindringer i hverdagen. Dessuten er øyets fysiologiske plassering på kroppen slik at mange hyppige, generelle sykdommer først uttrykker seg via øyet. Alt dette fører til at øyehelsen i stor grad burde være preventiv.

De hyppigste øyesykdommene vi oppdager er

 • Glaukom (grønn stær)
 • Cataract (grå stær)
 • Macula degenerasjon (forkalkning)
 • Macula lidelser som f eks fibrose, ødem eller traksjon (macula er det området i netthinnen som gir grunnlag til sentralt og skarpt syn)
 • Blodårer som tettes eller lekker på netthinnen
 • Uveit (regnbuehinne betennelse)
 • Conjonctivitter (øyekatarr)
 • Netthinneavløsninger / netthinnerifter
 • Hornhinnebetennelser
 • Synsnervebetennelser

Fire hovedgrunner til at synet svekkes:

 1. Optisk feil: Øyet, som optisk instrument, bryter lyset upresist (som ved f.eks nærsynthet, langsynthet, skjeve hornhinner), og behøver optisk korreksjon som brilleglass eller kontaktlinser.
 2. Skjeling (hos barn yngre enn 9 år): Øynene klarer ikke å samarbeide og uten behandling kan hjernen velge å «koble av» et av øynene for å unngå dobbeltsyn. Dette kan, dersom ikke oppdaget og behandlet tidlig nok, føre til at det ene øyet aldri vil kunne oppnå en normal god synsskarphet (såkalt visus).
 3. Patologi/sykdom: Vevsstrukturer forandrer seg, eller blir skadet ved en sykdom.
  F.eks. grønn stær, grå stær, forkalkning, netthinneavløsning, hornhinneinfeksjoner eller degenerasjoner, synsnervesykdommer osv……
 4. Generelle sykdommer: Øyets plassering på kroppen fører til at mange hyppige generelle sykdommer uttrykker seg, og noen ganger først, i øyet. Med andre ord kan man eksempelvis få redusert syn, rødt/betent øye, eller dobbeltsyn, som bivirkning av en sykdom / helsetilstand som først og fremst ikke har noe med øyet å gjøre. Slike sykdommer kan for eksempel være for å nevne kun få: blod og karsykdommer, hjernesykdommer eller hormonelle sykdommer.

Noen øyesykdommer kan pågå over lang tid, opptil flere år, før man opplever symptomer. Det vil si at flere av oss går med en utviklende øyesykdom, som på sikt kan true synet, uten å selv være klar over det.

Få undersøkt øyne dine umiddelbart når du opplever:

 • brått eller betydelig nedsatt syn på et øye
 • smerter i øyet
 • at lyset gjør vondt i øyet
 • dobbeltsyn
 • kraftige og hyppige lysglimt

lokaler
lokaler2
lokaler3