Personvernpolicy

Lavista AS garanterer deg at vi ivaretar ditt personvern og at vi følger gjeldende regler for behandling av dine personopplysninger.

Ved å godkjenne personvernpolicyen på Lavista.no i forbindelse med kjøp eller registrering av opplysninger, samtykker du at Lavista AS behandler dine personopplysninger slik det er beskrevet nedenfor.

Behandling av dine personopplysninger

Lavista behandler dine personopplysninger i tråd med personopplysningslovens regler. De personopplysningene du som kunde utleverer, har utlevert, eller som vi samler inn på Lavista.no gjennom cookies (informasjonskapsler) for å administrere dine kjøp eller følge opp våre forpliktelser overfor deg som kunde behandles av Lavista, og i enkelte tilfeller av andre selskaper i Lavista-gruppen, for de formål som er angitt nedenfor.

Personopplysningene som behandles er navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, e-postadresse, kjøp-, betalings- og ordrehistorikk, betalings- og kredittkortnummer samt IP-adresse.

Lavista AS, org. nr. 986955887 er behandlingsansvarlig.

Bruk av dine personopplysninger

Ved å utlevere dine personopplysninger til oss samtykker du at personopplysningene legges inn i vårt kunderegister og benyttes til, og utgjør grunnlag for, identifisering, markeds- og kundeanalyser, kundeoppfølging samt vurdering av tjenester og produkter. Personopplysningene anvendes også for markedsføringsformål, for eksempel ved utsendelse av post, sms og e-post, om du ikke har reservert deg for direkte markedsføring.

På oppdrag av, og i enkelte tilfeller etter krav fra, betalings- eller kredittforetak kommer ditt fødselsnummer til å bli behandlet i forbindelse med kjøp.

Du samtykke også til at personopplysningene, for disse formål, kan bli utlevert Lavista gruppen og andre virksomheter som selskaper Lavista samarbeider med, både innenfor og utenfor EU og EØS-området.

Personopplysninger vil kunne bli utlevert til selskap som utfører tjenesters for Lavista, som for eksempel infrastruktur og IT-tjenester, utføring av kundetjenester, behandling og analyse av markedsundersøkelser og utføring av statistiske analyser. Slike selskaper kan være etablert både innfor og utenfor EU- og EØS-området.

Ved å godkjenne personvernpolicyen på lavista.no ved kjøp eller utlevering av opplysninger, samtykker du til at dine personopplysninger overføres til land utenfor EØS.

Vi behandler også personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser mot deg og for oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser (eksempelvis for journalføring i henhold til helsepersonell-loven og pasientjournalloven for de kunder som gjennomfører kliniske undersøkelser, se nærmere nedenfor).

Lagring og oppbevaring av dine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningslovens krav. Dette innebærer at dine opplysninger ikke lagres lenger det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av opplysningene, med mindre annen lovgivningen pålegger eller tillater lagring i lengre tid.

Din rett til innsyn og korrigering av dine personopplysninger

I henhold til personopplysningslovens regler har du rett til innsyn i de opplysninger vi behandler om deg. Slik informasjon kan fås ved å rette en skriftlig og undertegnet forespørsel til oss. Forespørselen sendes til: Lavista AS, Personvern, Rådhusveien 2A, 1940 Bjørkelangen. Til samme adresse kan du også sende henvendelser vedrørende reservasjon mot direkte reklame eller retting av feilaktig eller ufullstendig personopplysninger.
Ved endring av opplysninger som du har gitt til Lavista, for eksempel ved endring av e-postadresse, navn eller betalingsopplysninger, ber vi deg informere Lavista om de korrekte opplysningene ved å sende en e-post til linser@lavista.no. Du kan også kontakte oss på denne e-postadressen hvis du ønsker å avslutte din brukerkonto. Forespørsler om korrigering, sperring eller sletting av personopplysninger kan gjøres til enhver tid.

Hvis du har reservert deg mot at dine opplysninger behandles for markedsføringsformål, vil opplysningene ikke bli behandlet for dette formålet. Har du tidligere samtykket kan du når som helst kontakte oss å reservere deg mot at vi skal benytte personopplysninger for markedsføringsformål.

Behandling av dine personopplysninger for andre formål

Personopplysninger som ikke anses sensitive i henhold til personopplysningslovens regler vil kunne behandles i vårt kunderegister som grunnlag for markeds- og kundeanalyser, kundeoppfølging samt vurdering av tjenester og produkter. Dette forutsetter at du uttrykkelig har godkjent det, for eksempel i forbindelse med bestilling av time eller utredning i en av våre klinikker. Personopplysningene kan da også anvendes for markedsføringsformål, om du ikke har reservert deg for direkte markedsføring. Med personopplysninger som ikke anses som sensitive menes opplysninger som ikke gjelder din helse, eksempelvis navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Medarbeidere som trenger tilgang til dine personopplysninger for disse formålene vil da få tilgang til dem. Alle ansatte i Lavista AS har underskrevet en taushetsplikterklæring.

Personopplysninger som omfattes av helsepersonell-loven og pasientjournal-loven

For kunder som foretar kliniske undersøkelser hos Lavista gjelder, i tillegg til det som er angitt vedrørende personopplysningsloven, også helsepersonell-loven og pasientjournalloven.

Lavista er i henhold til helsepersonell-loven og pasientjournalloven forpliktet til å føre en journal for enhver klinisk undersøkelse. I journalen angir vi for eksempel opplysninger om identitet, fødselsnummer, relevante opplysninger om helsehistorikk, opplysninger om stilt diagnose og tiltak samt opplysninger om når og hvem som har registrert opplysninger i journalen.

I henhold til helsepersonell-loven kan vi være forpliktet til å utlevere enkelte opplysninger fra journalen, eksempelvis om en kunde med førerkort eller sertifikat for luftfartøy ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles på området.

Taushetsplikt

Lavista har taushetsplikt om personopplysninger som gjelder helsetilstand og andre personlige forhold. Tilgangen til personopplysninger er begrenset av taushetspliktregler og prinsippet om at tilgang er begrenset til personer som har saklig behov for opplysninger. Alle ansatte i Lavista AS har underskrevet en juridisk gyldig taushetsplikterklæring. Lavistas medarbeidere som har behov for opplysningene i sitt arbeid har tilgang til opplysninger, men har taushetsplikt overfor uvedkommende. Lavistas ansatte får kun tilgang til de opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver.

I henhold til pasientjournalloven skal helseopplysninger oppbevares så lenge det er faglig nødvendig.

Lenker

Denne personvernpolicyen gjelder for Lavista.no. Lavista.no kan inneholde lenker til andre nettsteder. Når du følger lenker til andre nettsteder oppfordrer vi deg til å lese personvernpolicyen som gjelder for den aktuelle siden. Lavista tar ikke ansvar for andre nettsteders behandling av personopplysninger.

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Aksept av cookies er ikke en forutsetning for å besøke hjemmesiden. Men vi gjør oppmerksom på at bruk av ”handlevogn”-funksjonen og bestilling på hjemmesiden kun er mulig etter å ha aktivert cookies.

Som en del av vårt arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted for deg, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet vårt. Til dette arbeidet bruker vi informasjonskapsler (cookies). Cookies er små tekstfiler som nettstedet lagres på din datamaskin. Ingen av informasjonskapslene vi bruker gjør at vi kan knytte sammen informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) har innstillinger som gjør at de aksepterer cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vær oppmerksom på at å slå av cookies vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt. Det gjelder også vårt nettsted.

Kort om cookies i bruk på lavista.no
Dette nettstedet bruker cookies for å holde oversikt over varer du har lagt i handlekurven, betaling (Netaxept), spore besøk (Google), vise nyhetsbrevspåmelding (MailChimp), håndtere videoavspilling (Vimeo og Youtube), og for å kunne vise relevante annonser gjennom Facebook og Google/Doubleclick sine annonsenettverk.

Google Analytics

Lavista AS bruker analyseverktøyet Google Analytics for trafikkmåling og -analyse av nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen Google samler om bruken av denne nettsiden overføres til en Google-server i USA og lagres der. Hvis IP-anonymisering aktiveres på denne nettsiden vil IP-adressen avkortes før den sendes innenfor EU eller EØS-området. Kun i unntakstilfeller vil hele IP-adressen sendes til en Google-server i USA før den avkortes der. Den anonymiserte IP-adressen som nettleseren din sender til Google Analytics sammenholdes ikke med andre data hos Google.

Du kan hindre at opplysningene som registreres i cookiene (inkl. IP-adressen) overføres til og behandles av Google ved å laste ned og installere en plugin som du finner på denne lenken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no

Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Slik sletter du informasjonskapsler (cookies) fra nettleseren

nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

Loggfiler

Hver gang du går inn på en av Lavistas nettsider sender nettleseren opplysninger om bruken og lagrer dem i såkalte loggfiler. Disse datapostene inneholder følgende opplysninger: Dato og klokkeslett for besøket, navnet på nettsiden, IP-adressen, referanse-URL (siden du kom til siden fra), overført datamengde, samt informasjon om nettleserversjon og produkt.

Vi analyserer disse loggfilene for å kunne forbedre tilbudet og Lavista og gjøre den mer brukervennlig, finne og rette eventuelle feil og kontrollere server-kapasiteten vår. Vi bruker også loggfilene til å avverge angrep på Lavista – f.eks. såkalte tjenestenektangrep, som har til hensikt å blokkere Lavista ved å overbelaste den.

Søk

Lavista lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på vårt nettsted via Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adresser.

Aktører vi deler data med

For å kunne fullføre din ordre og gi deg en bedre brukeropplevelse deler vi data med følgende aktører.

MailChimp

For å sende ut nyhetsbrevet bruker vi den e-postadressen du har oppgitt: Vi trenger en bekreftelse fra deg på at du, som eier av e-postadressen, er inneforstått med å motta nyhetsbrevet. Tjenesten vi benytter for utsendelse av nyhetsbrev er Mailchimp. Mailchimp er en webbasert e-postklient. Formålet med vårt nyhetsbrev er å informere kunder om kampanjer og tips til hvordan du sikrer og forsikrer deg og dine Det er frivillig for våre kunder om de ønsker å motta nyhetsbrev. Med Mailchimp deles kun din e-post adresse og navn.

For mer informasjon rundt hvordan MailChimp håndterer GDPR, se https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation

Hvis du senere ikke lenger ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du avbestille det, uten at det oppstår andre kostnader enn for å sende meldingen. Det er tilstrekkelig med en meddelelse i tekstform til en av kontaktadressene som oppgis under “Ansvarlig selskap og brukers rettigheter” (e-post eller brev). Selvfølgelig finnes det også en avbestillingslenke i hvert nyhetsbrev.

Netaxept/Nets

Håndterer dine personopplysninger i forbindelse med betaling. Lavista AS har ikke tilgang til informasjon om ditt bankkort/kredittkort og lagrer ikke slik informasjon i våre systemer i forbindelse med netthandel.

Targetcircle

Håndterer visning av Lavista AS sine produkter på nettsted som kontaktlinser.no og en rekke andre lignende nettsteder. I forbindelse med kjøp i vår nettbutikk får Targetcircle informasjon om kjøpsbeløp. Vi deler ingen personlig informasjon om deg med Targetcircle.

Endring av personvernpolicyen

Lavista forbeholder seg retten til løpende å foreta endringer i denne policyen i den utstrekning endringene er nødvendige for å følge opp hendelser eller for å oppfylle nye rettslige eller tekniske krav. Alle endringer i denne personvernpolicyen vil bli publisert på lavista.no.