Hva er AMD/ forkalkning?

Hva er AMD?

Aldersrelatert makuladegenerasjon, forkortet til AMD, er den vanligste årsak til alvorlig, irreversibelt synstap hos personer over 60 år. AMD rammer makula lutea– den gule flekken i netthinnen. AMD forekommer i en tørr, mildere form og en våt, raskt progredierende form.

 

Hvordan merker jeg om jeg har AMD?

AMD går ut over skarpsynet. Man merker dårligere detaljsyn og fargesyn og at det tar lengre tid før synet normaliseres etter sterk belysning. Etter hvert kan man få problemer med mørkesyn, lesing, bilkjøring, og med å gjenkjenne ansikter.  AMD rammer begge øyne, men gjerne det ene før det andre.

 

Hva er forskjellen på tørr og våt AMD?

Våt AMD gir raskt dårlig syn, mens tørr AMD utvikler seg gradvis over flere år. Våt AMD merkes ved at rette linjer blir bølgede, eller at synet blir raskt dårlig på et øye. Man kan teste seg selv ved å se på et rutenett med et øye om gangen. Våt AMD kan behandles med injeksjoner i øyet og det haster med å komme i gang med behandling. Tørr AMD har man inntil nylig ikke hatt behandling for. Men siden januar-20 har Øyehelseklinikken som den første i Skandinavia startet behandling mot tørr AMD med Valeda lysterapi.

 

Hva er risikofaktorer for AMD?

Den største risikofaktoren for AMD er alder. Dess høyere alder man oppnår, dess vanligere er AMD. Deretter kommer arvelighet. Dersom man har en nær slektning med AMD bør man selv undersøkes rundt 60 års alder, selv om synet er bra.

Risikofaktor for hjerte-karsykdom har også betydning for utviklinig av AMD, spesielt røyking og høyt blodtrykk.

 

Hva skjer i øyet ved AMD?

Bak i øyet på netthinnen sitter cellene som omdanner lys til synsinntrykk. Disse cellene, kalt fotoreseptorer, er veldig active. De er avhengige av høy energiproduksjon og effektiv  håndtering av avfallsstoffer. Ved tidlig AMD hvor fotoreseptorene og støttecellene omkring ikke fungerer optimalt kan vi se klumper med opphopning av avfallstoffer I netthinnen, såkalte druser. Ved langkommen AMD går fotoreseptorene til grunne og erstattes av arrvev

På tide å undersøke øynene?

Handlekurv