netthinneløsning må behandles umiddelbart

Netthinneløsning

Symptomer på netthinneløsning er at synet brått forsvinner, eller at man får en mørk skygge i sidesynet. Mange forteller at de opplever det som en gardin som dras foran synsfeltet. Opplever du dette må du umiddelbart få undersøkt øynene dine fordi er det virkelig er en netthinneløsning så kreves det behandling så overhodet raskt som mulig. 

Netthinnen er en tynn hinne som kler bakre del av innsiden på øyet. Sansecellene som oppfatter synsinntrykkene dine ligger her. Løsner netthinnen fra underlaget, har man tilstanden vi kaller netthinneløsning. Da forsvinner synet i det området av hinnen som løsner. Det skjer gjerne relativt plutselig, og mange forteller at de opplever det som en gardin som trekkes foran deler av eller hele synsfeltet.

Netthinneløsningen starter gjerne i utkanten av synsfeltet, og vil eventuelt bre seg innover mot sentrum. Og det er det som er så farlig da senter av netthinnen er til skarpsynet og fargesynet (utkanten av netthinnen oppfatter bare bevegelser)

Hvem rammes og hvorfor?

Tilstanden kan ramme hvem som helst, men statistikk viser at risikoen for netthinneløsning øker dersom du har en høy grad av nærsynthet. Den kan også ramme middelaldrende eller eldre personer i forbindelse med at glasslegemet løsner seg når man blir eldre og prosessen kan skape en rift på netthinne. En rift er nesten alltid opphav til en netthinneløsning. Det er ganske sjeldent, og undersøkelser viser at omtrent 1 av 10.000 personer rammes av denne sykdommen årlig.

Øyeskader, som slag mot hodet eller øyet, kan være andre årsaker til denne tilstanden. Diabetesrelaterte sykdommer viser seg også å kunne påvirke netthinnen ved meget avansert sykdomsforløp.

Hos Lavista har øyelegene våre lang erfaring med å vurdere netthinnelidelser og de har fanget opp veldig mange netthinneløsninger eller tilstand som potensielt raskt kan føre til netthinneløsning opp over mange års erfaring. Rifter i netthinnen er som oftest utgangspunktet for netthinneløsning. Tilstanden er smertefri, og våre pasienter beskriver at de gjerne har fått forvarsler i forkant av tilstanden i form av opplevelser av små lysglimt eller prikker som svever i synsfeltet på det ene øyet.

Rifter i netthinnen eller netthinneløsninger fanges opp hos Lavista og behandles øyeblikkelig på øyeavdelingen ved Ullevål sykehus, hvor netthinnekirurgi foretas. Synet påvirkes ikke av rifter da det bare er lokalt, begrenset og i utkanten av netthinnen. Rifter i netthinnen er altså ikke en netthinneløsning.

Behandling av netthinneløsning

Netthinneløsning er en alvorlig tilstand, og må opereres så fort som mulig. Om du ikke oppsøker hjelp vil til slutt hele netthinnen kunne løsne, og du risikerer å bli blind.

På netthinnen har man en liten del i senter som heter macula, eller skarpsynsområdet. Denne ligger bakerst i øyet og må ikke bli skadet. Om denne delen løsner før operasjon, vil prognosen for godt syn være betydelig dårligere selv om du blir operert.

Etterbehandling

Tid er en viktig faktor for å bevare god funksjon av netthinnen som har løsnet. Som oftest opereres tilstanden samme dag som man ankommer sykehuset. Om bare en liten del av netthinnen har løsnet, er det gode prognoser for å få tilbake godt syn.

En vanlig komplikasjon av en netthinneoperasjon, er utviklingen av grå stær. Grå stær kan enkelt opereres på et senere tidspunkt og synet blir bra.

Sjekk netthinnen din i dag

Opplever du lysglimt eller prikker som svever i synsfeltet på det ene øyet ditt, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i dag, slik at vi kan diagnostisere øyet ditt og finne ut om du har rifter på netthinnen eller er i risikogruppen for netthinneløsning. Undersøkelsen er smertefri og gjøres av kompetente og erfarent personell hos Lavista. Kontakt oss i dag for å undersøke ditt øye.

netthinneløsning

På tide å undersøke øynene?

Handlekurv