graa-staer-og-gronn-staer

Grå og grønn stær – to forskjellige øyelidelser

Selv om de i navn virker ganske like, er det stor forskjell på både plager og behandling av grå og grønn stær.

Grå stær

Grå stær kalles cataract. Det er våre egne øyelinser som etter hvert mister sin gjennomsiktighet. Man vil oppleve gradvis dårligere syn, og hvis man venter til linsene blir tilnærmet mørke, vil man i praksis bli blind. Derimot skader ikke grå stær selve øynene, og behandlingen er at man bytter linsene med nye og kunstige linser, ved hjelp av en operasjon som er enkel og trygg. Dette inngrepet er det mest utførte inngrepet på øyne i verden i flere tiår.      

 

Vær oppmerksom på svekket syn

Så og si alle mennesker vil på ett eller annet tidspunkt i livet, dog relativt sent,  utvikle grå stær. Dette defineres ikke direkte som en sykdom i sykdomslæren, men et normalt aldersrelatert tap av gjennomsiktighet i linsene ved naturlig endring i sammensetning og konsistens og brytning som etter hvert gjør linsene mørkere.

Grå stær
80% av alle over 70 år har en viss grad av grå stær.

 

Derfor bør du være oppmerksom hvis du får uklart syn, selv med oppdaterte briller. Opplever du relativt brå økning av nærsynthet eller minsking av langsynthet bør du også være oppmerksom. Et annet symptom man må være oppmerksom på er blendende og slørete syn når det er sol. Det er rett og slett mange varianter av symptomer som kan dukke opp ved grå stær, og det er avhengig av hvordan og hvor øyelinsene mister sin gjennomsiktighet.

 

Opplever du noen av disse symptomene, eller har mistanke om grå stær, anbefaler vi at du tar en vurdering hos oss for å avklare om du lider av begynnende grå stær. Ta kontakt med oss i dag for å bestille time.

 

Grønn stær

Grønn stær kalles glaucom. Glaucom er en sykdom i synsnerven hvor nervetrådene gradvis over tid blir ødelagte og borte. Dette medfører at synsinformasjonen som føres til hjernen via synsnerven blir gradvis svekket og til slutt forsvinner helt. Etter mange års sykdom, gjerne 10-15 år uten å gjøre noe med tilstanden, er blindhet et resultat av grønn stær. Heldigvis er det enkelt og effektivt å bremse og til og med stoppe utviklingen av sykdommen med dråper som reduserer øyetrykket. Grønn stær er derfor ingen farlig sykdom så sant det oppdages tidlig.

 

Kan være aldersrelatert

Utviklingen av grønn stær kan komme av mange årsaker. Alder og forhøyet øyetrykk er de viktigste faktorene, noe som betyr at jo eldre man er desto mer utsatt er man for å kunne utvikle grønn stær. Ved forhøyet øyetrykk blir man ganske utsatt for å utvikle grønn stær, men det er også viktig å påpeke at enkelte likevel utvikler grønn stær selv ved normalt øyetrykk.

alderssyn

 

Genetisk arv, systemiske sykdommer, andre øyesykdommer og hvordan disse behandles, livsstil og kombinasjonen av de nevnte punktene er også helt klart påvirkende faktorer.

 

Det er nå lett å oppdage grønn stær tidlig i sykdomsforløpet, det dreier seg om å undersøke øynene sine. Jo eldre man blir jo viktigere er det å regelmessig ta en øyeundersøkelse.

 

Vi i Lavista er godt trent og har god erfaring med å fange opp et eventuelt forløp for grønn stær, uansett hvor i stadiet man befinner seg. Det er bare å kontakte oss for å bestille en undersøkelse.   

På tide å undersøke øynene?

Handlekurv