Tåkesyn – derfor må du få det undersøkt så raskt som mulig

Tåkesyn – derfor må du få det undersøkt så raskt som mulig Read More »

Av akutte synsforstyrrelser er tåkesyn ett av de vanligste. Noen snakker om tåkesyn når synet gradvis har blitt uklart over tid. Optometrister bruker det helst når pasienter i løpet av kort tid har hatt dramatisk forverring av synet på bare ett av øynene.   Noen beskriver det som uklart syn, andre som tåke lik hinnen […]

Tåkesyn – derfor må du få det undersøkt så raskt som mulig Read More »