Stor oppgradering hos Lavista

Vi har investert i flere nye instrumenter.

Vi har foretatt betydelige investeringer i nye utrednings instrumenter for å gi sikrere, raskere og behageligere undersøkelser for våre kunder.    

 

Kommentarene er lukket