Vilkår og betingelser

Les vår personvernpolicy for Lavista.no

Viktig!
Hornhinnen er et gjennomsiktig vev og har naturligvis ingen blodårer. Den er dermed ikke beskyttet av ditt immunforsvarsystem. Dette fører til at kontaktlinser relaterte hornhinne vevsskrap eller kroniske forstyrrelser kan gi alvorlige infeksjoner, permanente skader og forhastet aldringsprosess. Av den grunn er det viktig at du bekrefter ovenfor oss at kontaktlinsene du nå bestiller av oss er linser du har fått tilpasset og ordinert av din optiker/øyelege og at din siste rutine hornhinnekontroll hos spesialisten er gjennomført for mindre enn et år siden.

Når du godtar vilkårene bekrefter du ovenfor oss at du er under disse betingelser og dermed kan ikke vi, under noen omstendigheter, bli holdt ansvarlige for eventuelle øyeskader forårsaket av bruken av de kontaktlinser du nå kjøper.

 

Kjøpetrygghet
Det viktigste for oss er at du blir fornøyd med de varene du kjøper, og at den service du får motsvarer dine forventninger. Til tross for at vi alltid forsøker å gjøre vårt beste, kan det iblant bli feil. La oss alltid høre fra deg når du har synspunkter, slik at vi kan rette opp eventuelle misforståelser. Dessuten gir vår kjøpetrygghet deg alltid åpent kjøp i 30 dager! Spar på faktura og emballasje hvis du vil returnere en vare og få pengene tilbake.

 

Ordrebekreftelse.
Når du har sendt bestillingen din, mottar du omgående en ordrebekreftelse med e-post. Den inneholder følgende opplysninger:

  • Bestillingens ordrenummer
  • Antall varer du har bestilt
  • Hvilke varer du har bestilt
  • Pris pr. vare og totalsum

OBS! Når du bestiller linser på nett er det du som står ansvarlig for hva slags kontaktlinser du velger så vel som styrken. Dersom disse linser ikke passer deg må du ta kontakt med din kontaktlinsetilpasser.

 

Betalingsbetingelser
Vi har følgende betalingsmuligheter:
– Kontant betaling ved kjøp (Kredittkort)

 

Kredittkort:
Når du handler elektronisk hos Lavista AS blir betalingen håndtert av Netaxept, som har en meget sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. Du har de samme garantier og den samme trygghet som når du bruker kortet i en hvilken som helst vanlig butikk. Ved betaling får man opp et nytt vindu for innlogging og verifisering av kredittkortdetaljene. Alt dette foregår på sine servere, og ingen informasjon blir lagt inn eller lagret hos oss. Alle kortdetaljer er kryptert og transaksjonen foregår i sin helhet hos Netaxept.

 

Priser
Alle priser og beløp er oppgitt inklusiv mva og eksklusiv frakt (frakten vises i kassen). Prisene vil endres dersom det er forandringer i leverandørers priser, valutakurser, tollsatser eller avgifter.

Selgeren har salgspant i de leverte salgsgjenstander inntil kjøpesummen er fullt betalt. Selgeren har rett til å ta salgsgjenstandene tilbake i overensstemmelse med lovens regler såfremt kjøperen misligholder sin betalingsforpliktelse eller utsetter salgsgjenstand en for verdiforringelse i kredittiden.
Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger ansees ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet. Kjøperen kan ikke videreselge salgsgjenstandene så lenge de er selgers eiendom.

 

Leveringstid
Normal leveringstid er 3 til 6 virkedager avhengig av leverandør og posten. Vær oppmerksom på at produkter fra leverandøren Johnson&Johnson kan ofte ta lengre tid, mest vanlig 6 til 8 virkedager. Fra vår side blir alle bestillinger automatisk behandlet kl.9 hver virkedag. Varer som er tom på lager hos leverandør kan naturligvis ta noe lengre tid. Spesiale linser eller ikke standardproduserte linser har en leveringstid som kan gå opp til 20 virkedager avhengig av produkt og produsent.

 

Transport
Hvis varen skades eller kommer bort under transporten fra leverandør til deg, er vi betalingsansvarlig. Du må i så fall meddele oss innen 7 dager etter beregnet ankomsttid. Hvis det derimot er du som har returnert en vare, og denne skades eller kommer bort, ligger betalingsansvaret hos deg.

Hvis du har mottatt feil, skadet eller mangelfull leveranse, skal dette reklameres til kundeservice pr e post eller telefon senest 14 dager etter mottagelse.

 

Angrerett
For alle produkter gjelder 14 dager full angrerett etter mottak av varen.
Dersom du skulle angre på ditt kjøp hos oss, er det Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted som gjelder. For at du som kunde skal kunne gjøre angreretten gjeldene, må du oppfylle de krav som gjelder;
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp og ikke ved kjøp av/til firmaer (jf Angrerettloven § 6, punkt e)
Angreretten gjelder ikke (jf. Angrerettloven § 12);

  • Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side
  • Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake.
  • Varer som raskt forringes fysisk.

Dersom varen er tatt i bruk av kunden kan ikke angreretten påkreves.

Er varen brukt og den derfor blir avvist som angrerett, vil kunden bli belastet med et gebyr på min. 250,- eks. mva.
Alle returer skal avtales med oss på forhånd.

Dersom varen er sendt uten avtale og dette påfører oss kostnader, må kostnadene dekkes av kunden.
Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Dersom returen ikke er pakket forsvarlig inn og dette har medført skader på produktet.
Ved uavhentede pakker vil kunden bli belastet for minimum 250,- + mva. for porto tilbake til oss samt håndtering av produktet.

Dette gjelder også dersom pakken bare blir snudd på posten og det ikke er betalt for frakt tilbake til oss. Vi henter ikke pakker som er sendt i oppkrav.

 

Tvister
Tvister i tilknytning til leveransen skal søkes løst ved forhandling. Der forhandling ikke fører frem skal Norsk lov være gjeldende. Verneting er Drammen Byrett.

 

Force Majeur
Er Lavista AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Lavista AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Øvrig

Som kunde har du alltid de rettigheter som fremgår av kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og andre relevante lover slik de gjelder til enhver tid. Hvis et ærende går til Forbrukertvistutvalget, følger vi alltid deres anbefaling.

Handlekurv